Biodiverzita Bílých Karpat - přednášky na PřF UP Olomouc podzim 2011

18.09.2011 20:26

12. a 19. října 2011 povedu na Přírodovědecké fakultě v Olomouci dvě powerpointové prezentace a vzdělávací přednášky pro studenty posledních ročníků Ekologie a životního prostředí ve vzdělávacích blocích RNDr. Vlastika Kostkana PhD. V prvním bloku bude představena 40- letá historie i současnost ochrany přírody v Bílých Karpatech vč. ukázek úspěchů , ale i omylů. Druhá prezentace pak bude zaměřena na 10 let trvání soukromé biologické rezervace Vlčí prameny Vyškovec vč. unikátních programů na podporu populací některých mimořádně cenných zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. V prezentacích je objeví více jak 300 originálních fotografíí.

Začátky 15.45 hod., Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, katedra ekologie a životního prostředí, tř. Svobody 26

Vyhledávání

Kontakt

RNDr. Lubomír Pospěch Česká republika
Uherský Brod
Vyškovec
+420777173636