Hlásíme se k pravidlům hnutí DUHA - FSC

20.01.2011 07:16

Forest Stewardship Council   ( FSC ) založily začátkem devadesátých let velké světové ekologické organizace, česká pravidla FSC, které propaguje spřízněné hnutí DUHA se přesně shodují s tím, co v lesnímch partiích rezervace Vlčí prameny realizujeme : výběrná těžba a zmlazování dřevin podél koryt našich potoků, preference a zapěstování původních listnáčů buku a dubu i původních keřů ( dřín, klokoč, brslen ), ponechání torz starých stromů a malé části silné dřevní hmoty v místě těžby a drobné lesní biomy zcela ponechané bez zásahu.

 

Vyhledávání

Kontakt

RNDr. Lubomír Pospěch Česká republika
Uherský Brod
Vyškovec
+420777173636