Jaký byl rok 2015 ?

13.03.2016 10:15

Uplynulý rok 2015  nabitý zajímavou prací, fotografováním, biologickou prací v terénu... ohlédnutí je obsáhlé. Přibyly pracovní povinnosti  ekologicko - biologického dozoru skvělého projektu Revitalizace Zámeckého parku v Koryčanech, projektu Jezuitský park a Svatováclavská v Uherském Hradišti, biologické posouzení podmínek připravované revitalizace zeleně intravilánu města Dubňany, Zámeckého parku Kvasice. Management a odborná práce  v  LBC Šraňky Újezdec u Luhačovic.

A Vlčí prameny, od ledna do prosince 2015 vlastně nepřetžitě. Management rozsáhlých ploch rezervace v projektu AOPK ČR - SCHKO Bílé Karpaty LIFE+ Motýli ČR-SR, přepasení vybraných ploch nátlakovou pastvou ovcí. Zodpovědnost a splnění projektů Národního programu Ochrana biodiverzity ÚVR ČSOP - Podpora biotopu Zvláště chráněných druhů hmyzu a Podpora biotopu včelojeda lesního, plnění projektu Studánky Vlčích pramenů Nadace Veronica. Pokračující entomologický průzkum, zajímavé botanické objevy i lektorované exkurze pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, noví přátelé a třeba i noví pomocníci dnes již 15-ti letého trvání rekonstrukce Vlčích pramenů.

Vyhledávání

Kontakt

RNDr. Lubomír Pospěch Česká republika
Uherský Brod
Vyškovec
+420777173636