Kvete Orchis morio - vstavač kukačka

14.05.2010 10:09

V první dekádě května  u nás rozkvetly půvabné vstavače kukačky (Orchis morio). C2 tedy silně ohrožený taxon dle Červeného seznamu ČR, §2  silně ohrožený ZCHD MŽP, CITES.  Droboučká a  jemná orchidej, vzpomínám na její ostrůvkovité rozšíření  ještě před 30 lety na  mnoha místech  Bílých Karpat. Díky své zranitelnosti svůj boj s hospodářskou činností člověka docela prohrává. Druh je velmi citlivý na způsob koseni volných luk, zjednodušeně můžeme ukazovat prstem na místa, kde kukačky po několika letech nesečené louky a ve stařině již nenaleznete. V květnu občas potkávám zájemce, kteří kukačky  hledají, přesto lokality na Žítkové, Vyškovci, Vápenicích, Lopeníku, Kazivci a da.l nesdělujeme. Prokážete-li však svůj odborný zájem, mohu Vám nějaké kukačky v terénu  ukázat viz produkty průvodce.

Vyhledávání

Kontakt

RNDr. Lubomír Pospěch Česká republika
Uherský Brod
Vyškovec
+420777173636