Pokračování projektů Národního programu ČSOP „Ochrana biodiverzity“

05.12.2012 18:29

Pod hlavičkou ZO ČSOP Zelené údolí u Doubrav úspěšně naplněn další rok pokračování projektu Národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity. Řešili jsme   podporu stanoviště a  stabilizaci populací  evropsky významných druhů hmyzu v území Bílých Karpat. Na 250 hodin práce v úpravách a údržbě lokalit, výzkumu, pozorování  a dokumentace od konce zimy až do podzimu 2012. Jedinečný motýl čeledi otakárkovitých a jedinečný brouk čeledi tesaříkovitých žije.

Vyhledávání

Kontakt

RNDr. Lubomír Pospěch Česká republika
Uherský Brod
Vyškovec
+420777173636