Kontrolní a poradenská činnost a ekodozor dle zákona č. 114/1992 Sb.

Kontrolní a poradenská činnost a ekodozor dle zákona č. 114/1992 Sb.

Odborné podklady pro biologické hodnocení investorských zásahů a úprav ve volné i urbanizované krajině ( stromy, sadová společenstva, flora, fauna, entomofauna, zásahy do vodních režimů, ovlivňování biocenóz ). Odborný biologický a ekologický dozor  ( EBD ) a supervize projektů ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Textová, odborná a fotografická příprava doprovodných panelů, posterů, naučných stezek.

Vyhledávání

Kontakt

RNDr. Lubomír Pospěch Česká republika
Uherský Brod
Vyškovec
+420777173636