Management přírodních ploch v režimech ochrany, odborné posudky

Management přírodních ploch v režimech ochrany, odborné posudky

Provádíme návrhy managementu přírodních rezervaci, VKP, LBC a  přírodně zajímavých ploch s ohledem na dlouhodobou udržitelnost kvality prostředí lokality. Návrhy vhodné techniky pro sečení lučních porostů -  svahové stroje AEBI  ( Pozn. techniku AEBI Švýcarsko naše firma jako generální importér dovezla do tehdejšího Československa v r. 1990 a zahájíla sérii předváděcích akcí techniky v horských oblastech země , vystavovatelskou činnost a prodej této techniky). Zajištění ukázky a předvedení prací, doporučení do Plánů péče, doporučení dotačních možností, zpracování projektů. Dozorová a kontrolní činnost, komunikace se státní správou. Biologické hodnocení lokalit a ekologicko - biologický dozor EBD.

V PR HUtě Žítková  r. 2009 předvádíme dobrovolníků techniku AEBI , do PR Hutě jsme s touto technikou- tehdejší AEBI AM 1 a AEBI AM 9 s prstovými a protiběžnými kosami  poprvé vjeli již

v létě roku 1991. AM 9 viz na předchozí fotografii - Vápenice 1991.

Vyhledávání

Kontakt

RNDr. Lubomír Pospěch Česká republika
Uherský Brod
Vyškovec
+420777173636

Naše AEBI TT 77 při předváděcí akci Jeseníky, již v roce 1990.

AEBI Combicut CC 66 na Vyškovci PP Pod Hribovňou v roce 2006

 

AEBI TT 270 v plochách  Natury 2000 Vlčích pramenů v roce 2010, díky desetiletému úsilí zde žila ještě před otevřením projektu LIFE+ Motýli ČR - SR více jak polovina " zachraňovaných motýlů " Bíých Karpat.